Rukomataši Poreča i Bjelovara u nedjelju se nalaze na parketu