Uspjeh Karate kluba CBS Pula na međunarodnom natjecanju