Treneru Varaždina dijagnosticiran karcinom pluća, među prvima su mu podršku dali iz Istre 1961