U Rovinju će se održati zanimljivo predavanje: 'BOKSOM PROTIV NASILJA'