Brnjac: Za programe lokalnog sporta i ''Hrvatska pliva'' više od tri milijuna eura