Pulski gradski bazeni od sada nose ime Dina Makovca