14. EDICIJA TRADICIONALNE ROVINJSKE REGATE Događaj koji je prestao biti samo regata donosi niz aktivnosti na kojima želite sudjelovati!