Lovrečeva će započeti otvorenjem modernog boćališta ''Pini'' i boćarskim turnirom