'Hoditi i zdravi biti' ovog vikenda diljem cijele Istre