Pula: Održana primopredaja specijalnih boća za osobe s invaliditetom