Divjak: Nacionalni centar će adekvatno odgovoriti na žalbe maturanata