MAKNUTE TOČKE S DNEVNOG REDA Zbunjeni su vijećnici na pulskom Gradskom vijeću