Daus: Postoji opasnost da se članci Zakona o pomorskom dobru tumače na principu – kako kome odgovara