ROVINJ SDP-ov vijećnik Petar Radetić potegnuo pitanje podnajma gradskih prostora