Gradsko vijeće Pule usvojilo Program ublažavanja, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja