ZORIČIĆ: Split sad ima čistu situaciju, a da se većina naših vijećnika noktima ne drži za svoje stolice takvu priliku bi dobila i Pula