U tijeku je javno savjetovanje o Kodeksu ponašanja vijećnika u Gradskom vijeću Grada Pule