Konstituiran Savjet mladih Općine Medulin: Goran Batalija izabran za predsjednika