ZORIČIĆ NAJAVIO ZABRANU PROMETOVANJA PREMA KAŠTELU ‘To će uglavnom biti za stanovnike tog djela grada’