Mohorović Čekada: Moramo znati povijest ovoga kraja, povijest svoga zavičaja, jer smo tako još ponosniji što živimo upravo u Labinu i na Labinštini