TULIO DEMETLIKA Kao zamjenik župana fokusirat ću se na infrastrukturne zahvate i zelene politike