KONSTITUIRAJUĆA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA VODNJANA: Za predjednicu Vijeća izabrana Romina Bilić