Ministarstvo poljoprivrede: Cilj je prestanak držanja pasa na lancu