Sanja Radolović: Stanovnici Pule zaslužuju realne i ostvarive stvari koje će im podići kvalitetu života