Sa sjednice pulskog Gradskog vijeća: Izmijenjen UPU Ribarska koliba i Istočna poslovna zona