Nastavnici moraju biti jedan od prioriteta u planu cijepljenja