MINISTARSTVO UTVRDILO U Balama nije bilo financijskih muljaža