Projektom ''Eko kamp Umag(o)'' do očuvanja mora i priobalja grada