POREČKO LJETO Ovoga tjedna ples na svili, Melting sunset, Pjat na molu, Coldplay tribute band...