Od 18 sati u Kanfanaru se i svečano otvara Jakovlja, bira se najljepši, najteži i najposlušniji boškarin Istre