VODNJANSKO LJETO Tjedan posvećen umjetnosti i kazalištu, a subota rezervirana za Galižansku noć