Za labinske 'seniore' kreću zanimljive kreativne radionice financirane EU sredstvima