Dobar primjer RovinjFM-a: TATJANA ROKVIĆ koja umjetnost pronalazi u smeću