Naike Dapiran u ponedjeljak u Rojcu o radosti, tuzi, strahu i ljutnji