U PULI SE SNIMA KRIMINALISTIČKA SERIJA Zatvaraju se riva, Giardini, Portarata, Forum...