UKLJUČITE SE U AKCIJU ČIŠĆENJA U ROVINJU „Zelena čistka – jedan dan za čisti okoliš“