Najprije smo sletjeli na Mjesec, a onda smo jučer otkrili da čovječanstvu treba SAPUN