Dobar primjer Rovinj FM-a: Bojana Bolković - snaga rovinjskog plivanja