Svatko treba snositi posljedice za svoja djela odnosno nedjela!