Danas se obilježava Međunarodni dan nevine djece žrtve agresije