MEĐUNARODNI DAN VLAŽNIH STANIŠTA U Istri se obilježava promatranjem ptica na Mirni