NIŠTA NOVO Prijedlog Zakona o pomorskom dobru donosi novu kategorizaciju plaža, sve ono što se provodilo u praksi sada će biti i na papiru!