PULA Održana radionica na temu 'Dječja prava – dječja participacija'