Zapuštena i trula Batana koju je Poreč dobio na poklon bit će uređena čim malo zatopli