Premantura domaćin kampa u sklopu projekta 'Diljem naše lijepe, integrirajmo slijepe'