Svima nekada dođe kraj! Nekome prije, a nekome kasnije..