Hoće li se vladajući opametiti i shvatiti da oni moraju služiti narodu, a ne narod njima?