TORNADO U SREDIŠNJOJ ISTRI Rušio je stoljetne hrastove i savio HEP-ov stup