Novigradskom Aminess Maravea Camping Resortu dodijeljena posebna nagrada ADAC-a