Osim epidemije rovinjski vatrogasci uspješno rješavaju i ostale izazove, barem dva dnevno: DO DANAS DOSTIGNUTA LANJSKA CJELOGODIŠNJA BROJKA POŽARA